Українська

Мета та завдання Духовної дитячої недільної школи

СМК собор - Духовна дитяча недільна школа

Т.Г.Михайловська

Основною  метою роботи  Духовної дитячої недільної  школи  є виховання  в  наших  дітях  духовності  та  релігійності  згідно  з  Христовою  наукою -  такою ,  як  вона  збережена  і  передана  нам  Святою  Православною  Українською  Церквою;  спрямування  життя  дітей  на  шлях  християнських  православних  принципів  та  ідеалів  у  розвитку  формування  у  них  християнського  світогляду,  який  вони  повинні  проявляти  своїм  відношенням  до  Бога  і  людей  в  своєму  повсякденному  житті.

Ця  основна  мета  має  реалізуватися  шляхом  виконання  таких  завдань:

1. Недільна  школа  навчає  і  виховує  молодь  релігійно ,  морально  і  національно  згідно  з  наукою  і  традиціями  Української  Православної  Церкви  Киїївського  Патріархату.

2. Недільна  школа  призвичаює  дітей  до  діяльної  участі  у  житті  нашої  Церкви:  у  Святих  Таїнстах ,  богослужіннях ,  систематичному  пізнанні  Слова  Божого  і  у  всій  церковно-громадській  діяльності.

3. Школа  розвиває  в  дітях  православну  свідомість ,  почуття  відданості  релігійним  ідеалам ,  прищеплює  елементи  християнського  етикету  та  навчає  основам  етики.  Готує  їх  бути  добрими  й  чесними  громадянами  нашої  Української  держави.

4. Недільна  школа  докладає  усіх  зусиль  та  використовує  всі  відомі  засоби  і  можливості  для  забезпечення  постійного  розвитку  і  високого  рівня  духовного  буття  учнів.

Безперечно ,  для  успішного  виконання  мети  наша  школа ,  як  і  будь-яка  інша ,  повинна  мати  план  роботи  і  чітку  програму  навчання.

Програма  повинна  містити  відповіді  на  наступні  запитання:

а)  чого  треба  навчити?  (визначення  змісту  предмета)

б)  кого  ми  маємо  навчити?

в)  як  треба  вчити?

Вирішальним  фактором  у  виборі  методів ,  форм  та  засобів  роботи  мають  різні  здібності  та  нахили  учнів.  При  навчанні  релігії  завжди  треба  брати  до  уваги  той  факт ,  що  релігійні  знання  суттєво  відрізняються  від  усіх  інших  знань ,  бо  вони  відносяться  до  сфери  Божественної ,  це  знання  про  Бога  і  Його  законів  життя ,  тобто  життя  з  Богом  і  в  Бозі.

Начання  релігії  не  може  носити  характеру „відбування”.  Кожен  урок  повинен  бути  немов  би  „сеансом ” учительського  християнського  впливу -  натхнення  для  учня.

Головною  метою  навчання  має  бути  систематичне  ознайомлення  учня  з  наукою  Христової  Православної  Церкви  і Християнської  традиції  настільки ,  щоб  за  її  принципами  він  чи  вона  могли  жити  й  бути  правдивими ,  щирими  й  відданими  християнами  не  тільки  теоретично ,  а  й  практично.

 
ЗНАЙТИ
НОВЕНЬКЕ